Sắp xếp theo
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 5 lõi lọc KG100HU+ -33%
Kangaroo KG100HU+
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 5 lõi lọc KG100HU+ 8.790.000đ 13.000.000đ
rating Đã bán 194
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 5 lõi lọc KG100HU -35%
Kangaroo KG100HU
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 5 lõi lọc KG100HU 7.390.000đ 11.350.000đ
rating Đã bán 261
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO 2 vòi Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HK (Tủ VTU) -41%
Kangaroo KG100HKVTU
Máy lọc nước RO 2 vòi Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HK (Tủ VTU) 8.950.000đ 14.950.000đ
rating Đã bán 2298
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HG (Tủ VTU) -32%
Kangaroo KG100HGVTU
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HG (Tủ VTU) 7.240.000đ 10.510.000đ
rating Đã bán 901
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HP (Tủ VTU) -35%
Kangaroo KG100HPVTU
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HP (Tủ VTU) 6.380.000đ 9.680.000đ
rating Đã bán 500
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HG (Không tủ) -33%
Kangaroo KG100HG
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HG (Không tủ) 6.399.000đ 9.500.000đ
rating Đã bán 406
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HA (Không tủ) -42%
Kangaroo KG100HA
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HA (Không tủ) 5.580.000đ 9.510.000đ
rating Đã bán 359
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HA (Tủ VTU) -41%
Kangaroo KG100HAVTU
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HA (Tủ VTU) 6.280.000đ 10.620.000đ
rating Đã bán 148
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HQ (Tủ VTU) -40%
Kangaroo KG100HQVTU
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HQ (Tủ VTU) 6.370.000đ 10.500.000đ
rating Đã bán 94
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HQ (Không tủ) -42%
Kangaroo KG100HQ
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 9 lõi lọc KG100HQ (Không tủ) 5.780.000đ 9.800.000đ
rating Đã bán 284
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước UF Kangaroo hydrogen KG123HQ (Để bàn) -1%
Kangaroo KG123HQ
Máy lọc nước UF Kangaroo hydrogen KG123HQ (Để bàn) 34.990.000đ 35.040.000đ
rating Đã bán 100
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HP (Không tủ) -42%
Kangaroo KG100HP
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HP (Không tủ) 5.780.000đ 9.800.000đ
rating Đã bán 938
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HC (Tủ VTU) -38%
Kangaroo KG100HCVTU
Máy lọc nước RO Kangaroo Hydrogen 10 lõi lọc KG100HC (Tủ VTU) 7.250.000đ 11.580.000đ
rating Đã bán 134
Giao hàng ngay, lắp đặt xong mới thanh toán
Yêu cầu gọi lại
Chat Zalo